Choose your language

Automatic Traction Control System (ATC) Automatic Traction Control System (ATC) Automatic Traction Control System (ATC) Automatic Traction Control System (ATC) Automatic Traction Control System (ATC)

En komplett Onspot består av:

Onspotsats

Onspotsatsen finns i tre olika utföranden, 04, 012 och 016 för maximal anpassning. I beställningslistan kan du se vilket utförande som erbjuds till ditt fordon.

El- och luftsats

Det finns ett flertal unika satser för anpassning till respektive fordons el- och luftsystem. För Onspot 012 ingår el- och luftsatsen i Onspotsatsen.

Bilfästesats

Kraftigt material och unika bilfästen till varje modell ger exakt passform. Alla bilfästen är ED-behandlade vilket innebär ett högkvalitativt korrosionsskydd.

Hjulsats

Fyra olika alternativ: 6 kedjor, 6 kedjor gnistresistent för ADR-transporter, 12 kedjor och 18 kedjor.

Specifikation

Drifthastighet
Inkopplingshastighet         
Strömförsörjning
Erfoderligt lufttryck
Vikt Onspot 04
Vikt Onspot 012
Vikt Onspot 016
Kedjor

0-50km/h
Max 50 km/h
24 V, 8 A säkring
7–10 bar
18 kg per sida exkl. bilfäste
12 kg per sida exkl. bilfäste
10,2 kg per sida exkl. bilfäste
6, 12 eller 18 kedjor samt 6 kedjor gnistresistenta